AVRUPA'DA KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME KONUSUNDA EĞİTİMCİLERİN YETERLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

B.LIVING Eğitim Kiti

B.LIVING Eğitim Kiti, resmi, resmi olmayan ve gayri resmi ortamlarda, dini çeşitlilik ve kültürlerarası eğitimin öğretilmesinde eğitimcileri desteklemek için yenilikçi uygulama araçları ile B.LIVING El Kitabına dayanan bir dizi pratik faaliyetten oluşur.Kültürlerarası eğitimde dini çeşitliliği ele alan yenilikçi yöntemlerin doğrudan uygulanması için pratik bilgi kaynağıdır. Kullanıcılarımızın ve projenin faydalanıcılarının özel ihtiyaçlarına uyarlanmış bir dizi pratik araç ve yöntem içermektedir.

Eğitim Kitini indirmek veya görüntülemek için buraya tıklayın:

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios