AVRUPA'DA KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME KONUSUNDA EĞİTİMCİLERİN YETERLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

B.LIVING Eğitsel Uygulamalar

B.LIVING eğitim uygulamaları, hem eğitimcilerin hem de öğrenicilerin, dini çeşitlilik ve kültürlerarasılık ile ilgili farklı unsurlar hakkında farkındalık yaratma ve bilgi geliştirme amaçlı bir dizi pratik araçlardır.

Dini çeşitilik sınavı (Sadece ingilizce)

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios