top of page

AVRUPA'DA KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME KONUSUNDA EĞİTİMCİLERİN YETERLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

B.LIVING Eğitsel Uygulamalar

B.LIVING eğitim uygulamaları, hem eğitimcilerin hem de öğrenicilerin, dini çeşitlilik ve kültürlerarasılık ile ilgili farklı unsurlar hakkında farkındalık yaratma ve bilgi geliştirme amaçlı bir dizi pratik araçlardır.

Dini çeşitilik sınavı (Sadece ingilizce)

bottom of page