AVRUPA'DA KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME KONUSUNDA EĞİTİMCİLERİN YETERLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

B.LIVING El Kitabı

B.LIVING El Kitabı kültürler arası öğrenme konusunda uygulanması öngörülen pedagojik yöntem ve yaklaşımlar konusunda detaylı bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

El Kitabını indirmek veya aşağıda görüntülemek için buraya tıklayın:

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios