ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Εγχειρίδιο του B.LIVING

Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να παρέχει σε βάθος πληροφορίες σχετικά με βασικές έννοιες, ορισμούς και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το χειρισμό της θρησκευτικής ποικιλομορφίας με θετικούς και διαλογικούς τρόπους στα περιβάλλοντα της τάξης και σε μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ή δείτε το παρακάτω:

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios