ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Εργαλειοθήκη του B.LIVING

Η εργαλειοθήκη B.LIVING αποτελείται από ένα χρήσιμο σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στο Εγχειρίδιο του έργου με καινοτόμα πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της θρησκευτικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε επίσημα, μη τυπικά και άτυπα πλαίσια. Αποτελεί πηγή πρακτικών πληροφοριών για την άμεση εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της θρησκευτικής πολυμορφίας. Περιέχει ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων και μεθόδων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών και των δικαιούχων του έργου.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Εργαλειοθήκη ή δείτε την παρακάτω:

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios