ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι Ηλεκτρονικές Εφαρμογές του B.LIVING

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές κατάρτισης B.LIVING είναι ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε εκπαιδευόμενους, για να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τη θρησκευτική πολυμορφία και τη διαπολιτισμικότητα.

Το Κουιζ της Θρησκευτικής Πολυμορφίας (Μόνο αγγλικά)

The B.LIVING project has been funded with support from the European Commission. This platform reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.

Copyright © 2017 - eLearning Studios